Borut Modic, predsednik Društva Enota vodnikov reševalnih psov Ljubljana (EVRPL)

IRO svetovno prvenstvo za reševalne pse se po 4 letih ponovno vrača v Slovenijo. Na to smo zelo ponosni, saj je to hkrati že tretje IRO svetovno prvenstvo, ki bo

potekalo v organizaciji slovenskega društva za reševalne pse.

EVRPL je mlado društvo, član organizacije IRO od leta 2017, njegovi člani / vodniki reševalnih psov pa so aktivno prisotni v IRO že več kot 10 let. Ponosni smo, da nam je bila zaupana pomembna in zahtevna naloga in storili bomo vse, da bo 24. IRO svetovno prvenstvo za reševalne pse uspešno in v zadovoljstvo vseh sodelujočih, tako tekmovalcev kot organizatorjev.

Zavedamo se, da smo pred velikim izzivom. Zato smo toliko bolj veseli, da nam ob strani s polno podporo stojijo naši partnerji Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) in Mestna občina Ljubljana (MOL), kakor tudi sestrska društva in organizacije na področju dela z reševalnimi psi ter druge prostovoljske organizacije, ki delujejo na področju zaščite in reševanje, kot na primer Slovenska skavtska organizacija. Brez njih bi bilo nemogoče organizirati dogodek kot je ta.

Pozdravljamo tudi vse sponzorje, ki so prisluhnili našemu delu in nam ponudili pomoč in se jim na tem mestu od srca zahvaljujemo.

Darko But, generalni direktor Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje

Spoštovani organizacijski odbor, tekmovalke in tekmovalci, sodniki, vodniki reševalnih psov ter obiskovalci 24. IRO svetovnega prvenstva reševalnih psov!

V času od 18. do 23. septembra 2018 bo v organizaciji društva Enota vodnikov reševalnih psov Ljubljana na štirih lokacijah v Ljubljani in okolici potekalo

svetovno prvenstvo reševalnih psov, ki se po letu 2014 ponovno vrača v Republiko Slovenijo.

Mednarodna organizacija za reševalne pse IRO, ki preko svojih aktivnosti omogoča pridobivanje dodatnih znanj in veščin, obenem pa preko tovrstnih prvenstev tudi primerjavo z drugimi državami na področju usposabljanja reševalnih psov, je tokratno izvedbo svetovnega prvenstva zaupala Zvezi vodnikov reševalnih psov Slovenije s podporo Mestne občine Ljubljana in Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Navedeno zaupanje temelji na v preteklosti že izkazanem znanju, organizacijskih sposobnostih in doseženih odličnih rezultatih, ko smo Slovenci že dvakrat imeli svetovnega prvaka v iskanju pogrešanih v naravi, dvakrat v ruševini ob tem pa še nekaj tekmovalcev uvrščenih v sam svetovni vrh. Tekmovanja, ki bo potekalo v treh disciplinah: iskanje v ruševini, iskanje v naravi in sled, se bo udeležilo okrog 150 vodnikov reševalnih psov, večinoma iz evropskih držav, sodelovali pa bodo tudi predstavniki Azije, Severne in Južne Amerike.

Delo vodnikov reševalnih psov temelji na vrednotah, ki so pomembne za varnost posameznika in skupnosti.  Reševalni psi ostajajo nepogrešljivi pri iskanju pogrešanih v naravi, zasutih v snežnih plazovih ali v ruševinah ob potresih ali drugih nesrečah in za odkrivanje različnih – tudi nevarnih - snovi, kar je v veliko pomoč ljudem. Še tako dober reševalni pes pa ne more biti kvalitetno uporaben brez dobro oziroma odlično usposobljenega reševalca, ki psa vodi skozi usposabljanja, vaje in mu praktično vsak dan posveča veliko svojega prostega časa. Največ znanja lahko vodnik in njegov pes pokažeta po nekaj letih trdega dela, ki pa zagotovo dobi največje poplačilo za vložen trud in čas takrat, ko skupaj uspešno zaključita reševalno intervencijo. Zato je prav, da opozorim na izjemno plemenito in obenem odgovorno poslanstvo, ki ga vodniki reševalnih psov uresničujete v okviru svojega dela v okviru reševalne dejavnosti. Svetovno prvenstvo je priložnost za dokazovanje, tekmovanje, obenem pa izmenjavo znanj, navezovanje novih stikov ter odlična priložnost, da gostom iz tujine izkažemo gostoljubje in s tem omogočimo nadaljnji razvoj ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami tako doma kot v tujini.

Verjamem, da bomo skupaj z Mednarodno organizacijo za reševalne pse , društvi članicami Zveze reševalnih psov Slovenije in Mestno občino Ljubljana uspešno izvedli svetovno prvenstvo.

Vsem udeležencem želim veliko uspeha.

Zoran Janković župan Mestne občine Ljubljana

Spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci 24. IRO svetovnega prvenstva reševalnih psov,

devetnajst let je od tega, ko je Ljubljana gostila 6. IRO svetovno prvenstvo reševalnih psov in vesel sem, da letos prvenstvo znova gostimo v našem prelepem mestu. Ljubljana, zame najlepše mesto na svetu, je zeleno, urejeno, čisto,  solidarno in varno mesto, v katerem znamo spoštovati naše različnosti in z njimi bivati skupaj.  Ena izmed pomembnejših vrednot naše družbe je zagotovo varnost in trudimo se, da našim meščankam in meščanom ter vsem obiskovalcem zagotavljamo najvišjo raven le-te.  Pomembno vlogo na tem področju ima sistem zaščite, reševanja in pomoči, ki ga sestavljajo poklicne in prostovoljne enote.

Ljubljana ima evropsko primerljiv sistem zaščite, reševanja in pomoči. Vodniki reševalnih psov s svojimi štirinožci pa so pomemben del tega sistema, zato so vsakoletne vaje, ki so zastavljene tako, da okoliščine, v katerih poteka njihovo delo, čim bolj natančno posnemajo realne okoliščine ob morebitni naravni ali drugi nesreči, izjemnega pomena  Žal je tako, da nesreča nikoli ne počiva in ne vemo, kdaj lahko doleti ravno nas, zato moramo biti dobro pripravljeni na odziv.

Na tem mestu moram posebej izpostaviti izjemen pomen dela prostovoljcev. Poleg neprecenljive pomoči ob nesrečah prostovoljci  s svojim delom in zgledom krepijo osnovne človeške vrednote, kot so tovarištvo, požrtvovalnost, vztrajnost, prizadevnost, strokovnost in solidarnost, ki jih žal v sodobni družbi velikokrat primanjkuje.

Vsem udeležencem vaje želim prijetno bivanje v Ljubljani in vas vabim, da proste trenutke izkoristite za ogled našega prelepega mesta. Prepričan sem, da boste navdušeni in da se boste z veseljem še vrnili k nam. Tu vas bomo vedno sprejeli z odprtimi rokami in z našo zdaj že pregovorno gostoljubnostjo.

Srečno!

 

Organizacijski odbor 24. IRO svetovnega prvenstva za reševalne pse / Organizing committee

Sava Zibler, EVRPL, predsednica

Edita Modic, EVRPL, članica

Robert Kus, MOL, član

Stanislav Lotrič, URSZR, član

Prizorišča 24. IRO svetovnega prvenstva za reševalne pse / Locations

Pisarna / WCH Office:  ICZR, Zabrv 12, Ig; GPS: N 45.956467, E 14.527608

Poslušnost in ovire / Obedience & Dexterity: Hipodrom Stožice, Stožice 32, Ljubljana; GPS: N 46.085616, E 14.525703
Delovišča / Working Sites: ICZR, Zabrv 12, Ig; GPS: N 45.956467, E 14.527608

Otvoritvena slovesnost / Opening ceremony:
Ljubljana, Mestni trg (City Hall); GPS: N 46.050157, E 14.506820
Skupna večerja / Festive evening:
Portal-M, Zaloška cesta 110, Ljubljana; GPS: N 46.056003, E 14.546868
Zaključna slovesnost / Closing ceremony: Hipodrom Stožice, Stožice 32, Ljubljana; GPS: N 46.085616, E 14.525703

Zahvaljujemo se našim partnerjem

Občina Ig

Zahvaljujemo se našim sponzorjem

 

 

 

 

Občina Dobrepolje